oficiálna stránka obce, okres Bardejov
Kontakt

Starosta:MVDr. Ján Novotný
Mobil:0908 980 317
Tel:054 / 479 22 25
Adresa:Abrahámovce 26
08641 Raslavice

O obci
Štát: Slovensko

Kraj: Prešovský kraj

Okres: Bardejov

Región: Šariš

Nadmorská výška:
267 m n. m.

Súradnice:
49°09′42″S 21°20′32″V

Rozloha: 5,9 km² (590 ha)

Obyvateľstvo: 368

Hustota: 62,71 obyv./km²

Prvá pís. zmienka: 1427

Názov projektu: VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO 

Program: Podpora rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: 7.  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Číslo výzvy: 22 PRV 2017

Kód projektu: 074PO220106

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk

Cieľ projektu: Poskytnúť obyvateľom obce verejne prístupný priestor na športové aktivity vybudovaním multifunkčného ihriska pre verejnosť s umelým povrchom pre celoročné využitie v areáli ZŠ Abrahámovce.

Čiastkové ciele:

• Vybudovať športovisko dostupné verejnosti a využitím ihriska základnej školy, tak vytvoriť infraštruktúrny predpoklad pre rozvoj športu a zdravého životného štýlu, aktívneho trávenia voľného času v obci.

• Skvalitniť podmienky pre výučbu športu a telesnej výchovy ako aj krúžkovú činnosť, zatraktívniť areál školy.

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú

Sumu 113 549,32 EUR