oficiálna stránka obce, okres Bardejov
Kontakt

Starosta:MVDr. Ján Novotný
Mobil:0908 980 317
Tel:054 / 479 22 25
Adresa:Abrahámovce 26
08641 Raslavice

O obci
Štát: Slovensko

Kraj: Prešovský kraj

Okres: Bardejov

Región: Šariš

Nadmorská výška:
267 m n. m.

Súradnice:
49°09′42″S 21°20′32″V

Rozloha: 5,9 km² (590 ha)

Obyvateľstvo: 368

Hustota: 62,71 obyv./km²

Prvá pís. zmienka: 1427


OZNÁMENIA

– Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019:
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky z 10.1.2019
Informácie pre voliča
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

– Ďalšie oznamy
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 – 30.8.2018
Oznámenie o zapisovateľovi miestnej volebnej komisii – 30.8.2018
INFORMÁCIE o spracúvaní osobných údajov pre voličov, volebné komisie a kandidátov

 
VÝBEROVÉ KONANIA

Výberové konanie na post riaditeľky MŠ do termínu 11. 10. 2017. do 12,00 hod. – 20.9.2017

 
ZMLUVY

Kúpna zmluva č. 0109/3030/2017 – 21.2.2017 – Východoslovenská distribučná, a.s.
– Kúpna zmluva č. 0204/3030/2017 – 21.2.2017 – Východoslovenská distribučná, a.s.
– Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti č. 344/109/2018/ÚP – 11.5.2018 – VVS, a.s.

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE ABRAHÁMOVCE  

– VZN 1/2015 – o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Abrahámovce a za prenájom priestorov, budov a zariadení .
– VZN 2/2015 – o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
– VZN 3/2015 – o držaní psov na území obce Abrahámovce
– VZN 4/2015 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území obce Abrahámovce
– VZN 5/2015 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Abrahámovce
– VZN 2/2016 – o určovaní súpisných čísel na území obce Abrahámovce
– VZN 1/2017 – o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a stanovenie výšky príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri Materskej škole Abrahámovce.